Reklamacje i zwroty

WARUNKI REKLAMACJI

Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku przeterminowanego produktu lub uszkodzonego podczas transportu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.betteryou.pl objęte są gwarancją zwrotu zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będzie on przeterminowany lub zostanie on uszkodzony

mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę , odesłać zakupiony towar na adres: Better You ul. Sucha 4B, 41-200 Sosnowiec nie później niż do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.

Reklamacja nie obejmuje użytkowanego produktu. Do każdej przesyłki, wysyłana jest paragon lub faktura VAT, które stanowią jedyną podstawę do reklamacji.

Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Sklep Internetowy www.betteryou.pl ma 14 dni.

Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub pisemnie.

W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, Klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.

Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z wysłaną fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem K-EX. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: Better You ul. Sucha 4B, 41-200 Sosnowiec
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@betteryou.pl.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- produktów, które zostały naruszone i nie są oryginalnym opakowaniu,
- produktów, które były używane,
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja ...........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................., numer zamówienia .................

Data zawarcia umowy to ....................., data odbioru ..................... .

Imię i nazwisko .....................................

Adres .....................................

Data ......................

 

Formularz zwrotu

Formularz reklamacji

To Top